| |
 

 

 

Tehnici de prezentare

 

Întotdeauna vei avea trei discursuri: primul este cel exersat, al doilea este cel pe care l-ai ţinut, iar al treilea este cel pe care ţi-ai fi dorit să-l oferi.

   

 

 

Obiective

Participanţii la curs:

- vor putea aplica metode eficiente de elaborare şi susţinere a diferite tipuri de prezentări

- vor şti cum să-şi monitorizeze comportamentele verbale şi nonverbale pentru a asigura eficienţa unei prezentări

- îşi vor însuşi strategii de gestionare a erorilor, întreruperilor şi a situaţiilor de tip "NU ŞTIU"

 

Teme principale:

1. Tehnica celor 8 paşi de construire a unei prezentări

2. Etapele efectuării unei prezentări

- deschiderea

- captarea atenţiei - tactici de a acrea impact

- prezentarea conţinutului propriu-zis

- încheierea

3. Înţelegerea unei prezentări de către audienţă

- cum creăm pârghii de comunicare cu audienţa?

- cum răspundem la întrebări?

- tipuri de formulări şi comportamente utilizate în funcţie de momentele cheie ale prezentării

- managementul comunicării verbale şi nonverbale (gestică, mimică, tonalitate)

- gestionarea erorilor, a întreruperilor şi a situaţiilor de tip "NU ŞTIU"

4. Selecţia mijloacelor vizuale şi a suporturilor de prezentare

5. Exerciţii practice de elaborare şi efectuare a unor tipuri diferite de prezentări 

Pentru mai multe detalii, contactaţi-ne! Apăsaţi aici, pentru a ne trimite un mesaj sau pentru a afla datele noastre de contact