| |
   

 

 

Studii de piaţă

 

Un studiu de piaţă bine realizat, permite firmelor să obţină infromaţii precise şi indispensabile ce vor facilita luarea deciziilor în ceea ce priveşte resursele umane din organizaţie. Studiul de piaţă permite colecatarea şi prelucrarea informaţiilor, având ca obiectiv o mai bună cunoaştere a unei pieţe sau al unui sector de piaţă şi de a reduce incertitudinea deciziilor viitoare.

 

Finalitatea unui studiu e piaţă este de a furniza cât mai multe informaţii pentru a scoate în evidenţă dimensiunile unei probleme. De exemplu:

"Unde se încadrează salariile din organizaţia noastră în raport cu salariile din domeniul nostru?"

"Care sunt aspectele pe care le caută angajaţii la un loc de muncă?"

"Ce putem face pentru a avea angajaţi mai performanţi?"

Altfel spus, studiul facilitează evaluarea organizaţională şi/sau orientează deciziile managerilor.

 

Metodologia de lucru

1. Încadrarea studiului

Este vorba de transformarea problemei iniţiale în întrebările studiului. Alegerea tehnicilor rezultă din problema (de resurse umane) identificată.

2. Colectarea informaţiilor:

Orice studiu prezintă atât o analiză cantitativă, cât şi una calitativă. Pentru partea cantitativă se constituie un plan de sondaj, apoi se construieşte şi se administriează un chestionar. Pentru partea calitativă, se prelucrează informaţiile provenite în urma interviurilor individuale şi a focus-grupurilor.

3. Analiza informaţiilor:

Datele cantitative şi calitative sunt analizate de către experţi. Există diferite tehnici de interpretare a datelor. Alegerea tehnicilor de analiză a datelor depinde în principal de variabilele identificate dar şi de programele statistice utilizate.

4. Analiza informaţiilor:

În urma prelucrării datelor se extrag concluzii care răspund eficient problemei puse la început. În majoritatea cazurilor, raportul este prezentat şi verbal. De cele mai multe ori, concluziile se prelungesc cu o recomandare în ceea ce priveşte acţiunile ce trebuie întreprinse.

 

Pentru mai multe detalii, contactaţi-ne! Apăsaţi aici, pentru a ne trimite un mesaj sau pentru a afla datele noastre de contact