| |
 

 

  Dezvoltarea strategiilor de motivare a angajaţilor

 

Nu aştepta până când totul este aşa cum trebuie să fie. Niciodată nu va fi perfect. Mereu vor fi provocări, obstacole şi condiţii mult sub ceea ce numim perfect. Şi ce? Apucă-te de treabă acum! Cu fiecare pas pe care-l faci, vei deveni tot mai puternic, tot mai priceput, tot mai încrezător în forţele proprii şi vei avea tot mai multe succese.

   

 

Obiective

Participanţii la curs vor:

- şti să identifice factorii care motivează angajaţii la locul de muncă şi să urmărească evoluţia lor în timp

- putea să preîntâmpine problemele de insatisfacţie şi lipsă de motivare la locul de muncă

- şti cum să acţioneze la nivelul factorilor demotivatori şi a celor motivatori

- putea propune strategii de motivare a personalului

Teme principale:

1. Motivaţia şi implicaţiile ei în contextul activităţilor profesionale

- abordarea motivaţiei şi a motivării ca proces

- analiza relaţiei motivaţie-comportament

- motivarea pozitivă, negativă şi pedeapsa la locul de muncă

- cum putem motiva apariţia comportamentelor performante la locul de muncă şi reduce comportamentelor indezirabile profesional

2. Tipuri de factori care motivează sau demotivează la locul de muncă

- categorii de factori care induc insatisfacţie la locul de muncă

- tipuri de factori care motivează apariţia comportamentelor performante

- stabilitatea versus instabilitatea factorilor motivatori

3. Tehnici de culegere a informaţiilor despre sursele de satisfacţie versus insatisfacţie la locul de muncă

- analizia incidentelor critice: conflicte de muncă, diferenţe dintre aşteptări şi realitate

- utilizarea chestionarelor

- utilizarea focus grupurilor sau a discuţiilor de grup

- analia SWOT

4. Dezvoltarea strategiilor de motivare a angajaţilor

- dezvoltarea de către participanţi pe baza muncii în echipă a unor planuri de acţiune orientate pe două dimensiuni

Image contracararea surselor de insatisfacţie

Image valorificarea potenţialului factorilor motivatori în funcţie de resursele companiei şi raportat la aşteptările angajaţilor

Pentru mai multe detalii, contactaţi-ne! Apăsaţi aici, pentru a ne trimite un mesaj sau pentru a afla datele noastre de contact