| |
 

 

Ca şi expert în domeniul tău de activitate, cu siguranţă te vei întâlni cu momentul în care trebuie să şti cum să transmiţi informaţii altora. Poate nu ai făcut acest lucru niciodată într-un mediu organizat. Poate ai simţit nevoia de a-ţi dezvolta sau de a dobândi anumite abilităţi. Poate că ai făcut acest lucru de mai multe ori. Poate că deja ai realizat mai multe sesiuni de instruire în care lucrurile au mers bine, însă mereu ai simţit că lipseşte ceva. Sau, poate doar ai vrut să afli lucruri noi!

Pentru toate acestea cursul organizat de COMMODO este cea mai potrivită alegere. Trainerii noştri, certificaţi de CNFPA, îţi vor asigura bagajul de cunoştinţe dar şi experienţele de bază de care are nevoie fiecare viitor trainer.

Cursul de FORMATOR COMMODO se adresează tuturor persoanelor care instruiesc sau vor să instruiască adulţi. Cursul este acreditat CNFPA conform standardului ocupaţional FORMATOR. Acesta se adresează în special formatorilor (COR 241205) şi formatorilor de formatori.

  

Diploma dumneavoastră este recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi atestă toate cele 8 competenţe profesionale ale ocupaţiei. Calificarea obţinută în urma derulării cursului şi susţinerii examenului poate fi trecută în cartea de muncă.

Trainingul de FORMATOR organizat de firma COMMODO, este mai degrabă un workshop care vine sa răspundă nevoilor efective cu care se confruntă persoanele care lucrează sau vor să lucreze în instruirea adulţilor. Datorită grupelor relativ mici cu care lucrăm (6-8 persoane) întregul curs se transformă într-un proces de coaching, care îşi propune să crească potenţialul fiecărei persoane care lucrează în instruirea adulţilor.

Altfel spus, acest curs este deosebit de util persoanelor care vor să afle răspunsuri concrete la întrebările şi problemele cu care se confruntă sau se pot confrunta în procesul de educaţie al adulţilor. În acest curs, partea teoretică este minimă; ne axăm mai mult pe exerciţii practice, menite să asigure dezvoltarea şi perfecţionarea viitorilor traineri.

La sfârşitul acestui curs fiecare participant va avea în portofoliu: un chestionar de analiză de nevoi al unui training, un suport de curs (pe un subiect ales de comun acord), un chestionar de evaluare al trainingului, precum şi numeroase broşuri pe diferite tematici („cum să reacţionezi în faţa unui participant dificil”, „cum să răspunzi la întrebări” etc.)

 

De-a lungul celor 3 săptămâni de curs vom parcurge următoarea tematică:

1. Principiile formării profesionale la adulţi

Image importanţa procesului de instruire profesională

Image caracteristicile procesului de învăţare la adulţi

Image identificarea motivaţiilor participanţilor şi folosirea acestora în proiectarea programului de instruire

2. Evaluarea şi identificarea trebuinţelor de instruire

Image identificarea trebuinţelor de instruire

Image formularea obiectivelor de învăţare plecând de la trebuinţele de instruire

Image identificarea principalelor metode de analiză a nevoilor de instruire

3. Proiectarea conţinutului informaţional în funcţie de particularităţile participanţilor

Image începerea stagiilor de instruire: condiţiile fizice de desfăşurare a sesiunii de formare, programarea activităţilor, identificarea temerilor de început

Image metodologii de livrare a programelor de formare: prezentarea verbală, dezbaterea şi argumentarea

Image principii de utilizare eficientă a diferitelor metode de instruire: prelegerea, PowerPoint, flipchart, înregistrări şi casete video, discuţii de grup

Image Principii de construire şi utilizare a exerciţiilor în cadrul programelor de instruire

Image realizarea materialelor de curs: manualul de curs, handout, notiţe şi alte materiale auxiliare

4. Evaluarea sesiunilor de instruire

Image evaluarea procesului de instruire şi învăţare

Image modalităţi eficiente de formulare şi oferire a feedback-ului către participanţi

Image planuri de acţiune şi urmărire a modului în care informaţiile de la curs au fost aplicate

5. Marketing-ul formării

Image identificarea nevoilor organizaţionale de formare

Image stabilirea strategiei şi promovarea programelor de formare

 

Accentul se pune pe dobândirea de abilităţi (două treimi din durata cursului se axează pe activităţi practice)

Vă invităm să ne contactaţi pentru a afla mai multe detalii despre curs. Apăsaţi  aici ,  pentru a ne trimite un mesaj sau pentru a afla datele noastre de contact.

Documente utile

Puteţi studia corespondenţa între standardele ocupaţio- nale CNFPA şi ocupaţiile, respectiv codurile COR 

 

Aici puteţi descărca Stan- dardul Ocupaţional (SO) FORMATOR.

Acest document vă oferă o descriere a ocupaţiei pre- cum şi diferite informaţii despre categoriile de persoane cărora le este adresat cursul şi o descriere a unităţilor de competenţă.

 

Puteţi să vedeţi diploma pe care fiecare cursant o primeşte în urma absolvirii examenului, precum şi certificatul descriptiv al diplomei.