| |
 

 

Competenţele noastre în domeniul consultanţei, ne ajută să realizăm cu succes proiectele de Audit Organizaţional

 

Organizaţiile sunt constituite din grupuri de oameni, relativ permanente şi structurate, angajate în urmărirea unor obiective comune. Ele sunt supuse schimbării şi adaptării la condiţiile din mediul extern şi intern, la fel ca oricare fenomen natural. Organizaţiile sunt dinamice şi în acest context se vorbeşte despre procesul schimbării organizaţionale, concept cu conotaţii diferite şi arie largă de acoperire. Schimbarea organizaţională, fenomen specific dinamicii oricărei organizaţii presupune realizarea unui audit organizaţional. Aceasta înseamnă o abordare sistemică a organizaţiei, realizată de către o echipă de specialişti. Auditul organizaţional include, ca parte componentă a analizei, şi segmentul uman al organizaţiei, acesta fiind privit ca unul dintre cele mai importante

 

Schimbarea este un proces care se derulează în timp şi care presupune iniţierea prealabilă a unor intervenţii organizaţionale. Simpla schimbare a unor oameni sau angajarea unor persoane nu înseamnă că schimbarea s-a produs.

 

Orice organizaţie care se află în pragul iniţierii unor schimbări trebuie să îşi definească clar

Image punctele tari

Image punctele slabe

Image ameninţările

Image oportunităţile

Image obiectivele pe termen scurt şi lung

Image strategiile manageriale ce trebuie implementate

Nu se pot face propuneri de intervenţii asupra capitalului uman dintr-o organizaţie, fără a stabili corect, cu instrumente ştiinţifice, stadiul de la care pornim.

 

Metodologia de lucru

Pentru un proiect de audit vă propunem un model de lucru în patru faze după cum urmează:

Image Faza 1: Aplicarea instrumentelor specifice

Image Faza 2: Realizarea AUDITULUI ORGANIZAŢIONAL. Auditul organizaţional reprezintă un ansamblu de procese prin care, pe baza unei metodologii riguroase, se pot identifica aspectele organizaţionale care stau la baza funcţionării unei companii . Pentru identificarea caracteristicilor firmei dumneavoastră este necesară aplicarea unui grupaj de chestionare , capabil să identifice punctele tari şi punctele slabe ale diferitelor procese organizaţionale existente în firma dumneavoastră. Toate rezultatele etapei de evaluare în ceea ce priveşte resursele umane sunt interpretate prin prisma caracteristicilor companiei dumneavoastră, a elementelor problematice sau deficitare care au fost înregistrate până acum de echipa de management şi nu în ultimul rând, prin includerea lor în ceea ce firma doreşte să realizeze şi să finalizeze pe termen scurt, mediu sau lung (strategia globală a firmei).

Image Faza 3: Prezentarea raportului de AUDIT ORGANIZIAŢIONAL. În raportul de Audit Organizaţional, este notată situaţia actuală a firmei dumneavoastră şi sunt date recomandări pentru îmbunătăţirea situaţiei existente în conformitate cu situaţia în care doriţi sa ajungeţi. În tot acest proces, se ţine cont de strategia de dezvoltare a firmei. Elementele asupra cărora ne vom focaliza în procesul de audit organizaţional sunt:

ImageEvaluarea gradului de satisfacţie profesională

ImageEvidenţierea problemelor de relaţionare şef-subaltern/dintre colegi

ImageIdentificarea problemelor de comunicare organizaţională

ImageAnaliza punctelor tari şi a punctelor slabe din organizaţie

Image Faza 4: Intervenţia organizaţională corespunzător problemelor identificate în etapa de diagnoză şi soluţiilor adoptate. Aceasta va avea rolul de a rezolva problemele din organizaţia dumneavoastră.

În continuare COMMODO asigură, conform dorinţei dumneavoastră, evaluare şi asistenţă la implementarea soluţiilor propuse.